Edunvalvonta

Kangasalla

Kangasalan Eläkeläisten neuvottelukunnassa ja Vanhuusneuvostossa yhdistyksellämme on edustaja.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry. valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnalisella tasolla. Se pyrkii tukemaan ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhymien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.